Sail-ho  
  LOGOWANIE

Użytkownik (email)

Hasło

Zaloguj

Nie pamiętam hasła

(zostanie wysłany email)

  PRODUKTY
Elektronika jachtowa
Książki
Mapy elektroniczne i software
Mapy, locje i przewodniki żeglarskie
Materiały i chemia jachtowa
Nawigacja
Odzież żeglarska
Prace bosmańskie
Różności
Silniki i napędy
Sporty wodne
Środki ratunkowe
Woda, paliwo, prąd, światło
Wyposażenie i osprzęt jachtowy
Wyprzedaż

Książki    -> Techniczne          ->Dla zawodowców


Encyklopedia inżynierii morskiej - Bolesław K. Mazurkiewicz
Po raz pierwszy do encyklopedycznego ujęcia tej inżynierii profesor Mazurkiewicz przystąpił ponad dwadzieścia pięć lat temu, wydając w ówczesnym Wydawnictwie Morskim książkę pod tym samym tytułem, ale w znacznie mniejszej objętości i w nader skromnej szacie graficznej. Obecne wydanie tego dzieła o objętości bliskiej 600 stron, bogato ilustrowane barwnymi zdjęciami, rysunkami z pewnością znajdzie szerokie nim zainteresowanie, zwłaszcza jeśli uwzględni się fakt szybkiego w ostatnich latach rozwoju wiedzy, której ta Encyklopedia jest poświęcona. I jak profesor pisze w przedmowie do niej: "Jest ona pomyślana nie tylko jako ogólny podręczny informator dla ludzi związanych bezpośrednio - czy to z pracą, czy kierunkiem studiów – z zagadnieniami inżynierii morskiej, ale także dla tych wszystkich, którzy pracując w innych dziedzinach gospodarki morskiej, a nawet poza tą gospodarką, stykają się w jakiejkolwiek formie z budowlami morskimi i chcieliby, np. patrząc ma falochron, latarnię morską czy platformę wydobywczą rozumieć istotę jej funkcji, elementarne zasady jej konstrukcji i mieć wyobrażenie możliwych jej rozwiązań".
Cena: 147 zł     

Morskie terminale promowe - projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu
Książka przeznaczona jest dla:
* pracowników naukowych zajmujących się problematyką inżynierii ruchu morskiego i budową terminali promowych;
* projektantów terminali promowych dróg wodnych i portów;
* projektantów promów morskich;
* specjalistów z zakresu eksploatacji terminali promowych;
* kadry kierowniczej terminali promowych i armatorów promowych;
* administracji morskiej;
* kapitanów i oficerów pokładowych promów morskich;
* studentów ze specjalności: inżynieria ruchu morskiego, budownictwo morskie, nawigacja.
Autor: pod red. Stanisława Gucmy
Cena: 42 zł     

Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym
W monografii w sposób kompleksowy ujęto wpływ zmieniającego się otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie i rozwój najważniejszych polskich portów morskich.
Analizowane porty morskie to złożone struktury gospodarcze, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i w zakresie oddziaływania na bliższe i dalsze otoczenie.
Do najważniejszych uwarunkowań zewnętrznych zaliczono:
- transformację systemu gospodarczego Polski
- globalizację
- międzynarodową regionalną integrację gospodarczą.

Autor: Michał Pluciński.
Cena: 77 zł     

Portowe budowle hydrotechniczne - Jerzy Wojciech Drążkiewicz
W monografii przedstawiono awarie dalb, ich odbudowę wynikającą z konieczności przywrócenia funkcjonowania. Obok informacji o samych dalbach, przyczynach ich uszkodzeń i niekiedy sposobu ich odbudowy uwzględniono także wiadomości związane z funkcjonowaniem dalb w określonych warunkach lub w zespole innych budowli hydrotechnicznych, ukazując dość złożony charakter funkcjonalny morskich budowli hydrotechnicznych w polskich portach - Porcie Gdańskim, Porcie Północnym, na torze wodnym Szczecin-Świnoujście.
Cena: 39 zł     

Porty jachtowe i mariny. Projektowanie. Bolesław Mazurkiewicz
Jedyna w Polsce książka w sposób kompleksowy traktująca o projektowaniu marin. Autor, profesor Politechniki Gdańskiej i żeglarz, zawarł w niej praktyczną i teoretyczną wiedzę dotyczącą planowania, projektowa marin, ich funkcji, wyposażenia, budowli, oddziaływania na środowisko. Książka zawiera wiele współczynników przydatnych przy szacowaniu parametrów mariny, sposoby obliczania wytrzymałości falochronów, pomostów pływających i innych urządzeń, usystematyzowane funkcje, jakie pełnić ma marina i jakie usługi w związku z tym zapewniać. Książka przeznaczona jest dla inżynierów, projektantów, planistów oraz studentów szkół wyższych o kierunkach hydrotechnicznych. Ponadto przydatna będzie inwestorom.
Cena: 78.80 zł     

Surveying Yachts and Small Craft - Paul Stevens
Praktyczny poradnik dla dokonujących przeglądy, ilustrowany wieloma fotografiami, zawiera procedury rozpisane "krok po kroku" wraz z bardzo przydatnymi listami, co należy po kolei sprawdzić. Książka nie tylko dla zawodowców, przydatna może być również dla właścicieli jachtów, którzy chcą sprawdzić stan swojej jednostki, jak również dla tych, co chcą ocenić jacht przed jego zakupem.
Książka w języku angielskim.
Cena: 136 zł     

Teoria okrętu - Jan Dudziak
Adresowana jest głównie do studentów, przyszłych inżynierów okrętowców, studentów naszych Akademii Morskich cywilnych i wojskowych, zwłaszcza ich wydziałów mechanicznych, choć i nie powinna być obca także nawigatorom. Jako odbiorców tejże TEORII autor wraz z wydawcą widzą pracowników uczelnianych katedr politechnik w Gdańsku i Szczecinie, pracowników biur projektowo-konstrukcyjnych, instytutów naukowo-badawczych związanych z projektowaniem i budową statków, ich eksploatacją, pracowników administracji morskiej, czy przedsiębiorstw żeglugowych, nie mówiąc już o kadrze inżynieryjno-technicznej zatrudnionej zarówno w stoczniach budujących statki, jak w stoczniach remontowych.

Książka ta zawiera 11 rozdziałów, a otwiera je rozdział poświęcony geometrii kadłuba, następne mają tytuły, np. Statyka okrętu, Wprowadzenie do dynamiki okrętu, Pędniki okrętowe, Opór i napęd okrętu, Dynamika środowiska, Właściwości morskie okrętu, Niezatapialność okrętu, Wodowanie okrętu...
Cena: 93 zł     

  SZUKAJ PRODUKTU
 


Brak towarów w worku

 

Copyright (C) Sail-ho