Sail-ho  
  LOGOWANIE

Użytkownik (email)

Hasło

Zaloguj

Nie pamiętam hasła

(zostanie wysłany email)

  PRODUKTY
Elektronika jachtowa
Książki
Mapy elektroniczne i software
Mapy, locje i przewodniki żeglarskie
Materiały i chemia jachtowa
Nawigacja
Odzież żeglarska
Prace bosmańskie
Różności
Silniki i napędy
Sporty wodne
Środki ratunkowe
Woda, paliwo, prąd, światło
Wyposażenie i osprzęt jachtowy
Wyprzedaż
Dewiacja kompasu magnetycznego
Dewiacja kompasu magnetycznego
cena: 
65 zł
 
 
szt.
 
   
Podręcznik ten przedstawia zagadnienia o polu magnetycznym Ziemi i materiałach ferromagnetycznych, a także o zasadzie działania kompasu magnetycznego i jego dewiacji oraz o sposobach jej kompensacji. Opisuje zasady funkcjonowania kompasu magnetycznego typu Fluxgate, problemy zwiększenia dokładności wskazań kompasów magnetycznych i perspektywicznych metod wyeliminowania dewiacji oraz kompleksowej automatyzacji jej kompensacji.
Autorzy: Ewgienij M. Łusznikow, Remigiusz K. Dzikowski
 
Spis treści:
Przedmowa
Ważniejsze skróty
Wstęp
1. Podstawy teorii magnetyzmu
1.1 Pole magnetyczne i jego charakterystyka
1.2 Magnetyzm ziemski
1.3 Zasady budowy kompasu magnetycznego
2. Pole magnetyczne statku
2.1 Zachowanie się metali w polu magnetycznym
2.2 Rodzaje żelaza okrętowego
2.3 Okrętowe siły magnetyczne
2.4 Równania sił magnetycznych Poissona
3. Dewiacja kompasu magnetycznego
3.1 Dewiacja półokrężna wywołana żelazem twardym
3.2 Dewiacja półokrężna wywołana żelazem miękkim
3.3 Całkowita dewiacja półokrężna
3.4 Dewiacja ćwierćokrężna wywołana symetrycznym żelazem miękkim
3.5 Dewiacja ćwierćokrężna i stała wywołana żelazem miękkim
3.6 Całkowita dewiacja kompasu magnetycznego
3.6.1 Równanie Archibalda Smitha
3.6.2 Stabilność współczynników dewiacji kompasu magnetycznego
3.6.3 Dewiacja od indukcji
3.6.4 Określanie współczynników dewiacji
4. Dewiacja przechyłowa
4.1 Przyczyny dewiacji przechyłowej
4.1.1 Dewiacja przechyłowa wywołana stałym magnetyzmem okrętowym
4.1.2 Dewiacja przechyłowa wywołana żelazem miękkim
4.2 Całkowita dewiacja przechyłowa
5. Kompensacja dewiacji kompasu magnetycznego
5.1 Ogólne zasady kompensacji dewiacji
5.1.1 Uzasadnienie potrzeby kompensacji dewiacji
5.1.2 Zasady kompensacji dewiacji
5.2 Kompensacja półokrężnej dewiacji sposobem Airy
5.2.1 Magnetyczne uzasadnienie sposobu Airy
5.2.2 Praktyczne wykonanie kompensacji dewiacji sposobem Airy
5.3 Kompensacja współczynnika dewiacji ćwierćokrężnej D
5.4 Kompensacja współczynnika dewiacji ćwierćokrężnej E
5.5 Kompensacja współczynnika dewiacji stałej A
5.6 Kompensacja dewiacji spowodowanej indukcją
5.7 Kompensacja dewiacji szerokościowej
5.8 Kompensacja dewiacji przechyłowej
5.9 Określenie końcowej tabeli dewiacji
5.10 Kompensacja dewiacji za pomocą deflektora
5.10.1 Budowa i zasady działania deflektora
5.10.2 Kompensacja współczynników dewiacji B, C i D za pomocą deflektora
5.11 Określenie współczynników na podstawie tabel dewiacji
5.12 Dewiaskop
6. Kompas magnetyczny typu Fluxgate
6.1 Zasada działania kompasu typu Fluxgate
6.2 Elektroniczny kompas magnetyczny KF-1
6.3 Analiza zalet i wad kompasu typu Fluxgate
7. Zwiększenie dokładności wskazań kompasu magnetycznego
7.1 Korekta tabeli dewiacji w czasie rejsu
7.2 Aktualizacja tabel dewiacji bez jej ponownego wyznaczania
7.3 Kompensacja dewiacji na jednym dowolnym kursie
7.3.1 Analiza współczesnych zasad i wymagań dotyczących kompensacji dewiacji
7.3.2 Koncepcja rozwiązania zagadnienia jednego kursu
7.3.3 Analiza dokładności metody jednego dowolnego kursu
7.3.4 Problem dokładności współczynnika λ
7.4 Kontrola systemu wskazań kursu
8. Automatyzacja kompensacji dewiacji
8.1 Zagadnienia automatyzacji nawigacji
8.2 Automatyzacja kompensacji dewiacji
8.3 Zagadnienie jednego kursu w kompasach typu Fluxage
8.4 Automatyczna aktualizacja tabeli dewiacji
8.5 Dokładność systemu zautomatyzowanego
8.6 Problem autonomiczności kompasów Fluxgate
8.7 Przejście przez ocean za pomocą kompasu nieskompensowanego
9. Międzynarodowe przepisy dotyczące wyposażenia statków morskich w kompasy magnetyczne
9.1 Wymóg wyposażenia statków w kompasy magnetyczne
9.2 Międzynarodowe wymagania dotyczące dokładności wskazań kompasów magnetycznych
9.3 Międzynarodowe wymagania dla urządzeń transmisji kursu
Ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenie nr 1. Określenie charakterystyk dewiacji kompasu magnetycznego
ćwiczenie nr 2. Coroczna kompensacja dewiacji na statku
ćwiczenie nr 3. Określenie końcowej tabeli dewiacji
ćwiczenie nr 4. Określenie końcowej tabeli dewiacji
Literatura

Oprawa miękka.
103 strony.
Format: 170x240mm.
ISBN 978-83-89901-71-2
  SZUKAJ PRODUKTU
 


Brak towarów w worku

 

Copyright (C) Sail-ho